Merimaisema

Sulfator Oy

Sulfator Oy on 2013 perustettu suomalainen yritys. Sulfator Oy on kehittänyt energiataloudellisen menetelmän (Pat. pending) sulfaatinpoistoon kaivosten ja teollisuuden prosessivesistä. Menetelmä perustuu sulfaatin mikrobiologiseen pelkistykseen sulfidiksi ja siitä edelleen kaupallisiksi tuotteiksi kuten esim rikkihapoksi. Menetelmä mahdollistaa sekä rikin että prosessivesien kierrätyksen.


Sulfaatin sisältämä rikki on arvokas teollisuuden raaka-aine, jonka hyödyntäminen Sulfator Oy:n kehittämällä menetelmällä tuo huomattavia taloudellisia ja ympäristönsuojelullisia etuja.